Tomasz Ostrowski. Wrocławski adwokat.

Tomasz Ostrowski

Adwokat. Partner.

Ukończył studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Następnie zdobywał doświadczenie w profesji prawniczej w ramach zatrudnienia w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, a od roku 2009 prowadząc indywidualną praktykę adwokacką we Wrocławiu, wyspecjalizowaną w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. W 2013 r. postanowił kontynuować pracę w zespole w ramach powołanej do życia spółki adwokackiej pod firmą Adwokaci Sobolewski-Hajbert i Ostrowski Spółka Partnerska.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z branży finansowej. Brał istotny i odpowiedzialny udział w licznych projektach związanych z rozwijaniem działalności grupy kapitałowej będącej liderem na rynku windykacji w Polsce, obejmujących m.in.: uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami; wejście na zagraniczny rynek poprzez nabycie portfela wierzytelności; przejęcie spółki na zagranicznym rynku regulowanym; wdrożenie nowej regulacji prawnej w spółce regulowanej (biurze informacji gospodarczej), w tym uzyskanie zatwierdzenia regulaminu zarządzania danymi przez ministra gospodarki.

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa konsumenckiego, m.in. komentarzy do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych oraz do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Członek Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców kolejnych kadencji. Współtwórca zasad dobrych praktyk biur informacji gospodarczej. Ekspert prawny w procesach legislacyjnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada certyfikat językowy CAE (Certificate in Advanced English), ukończył również kursy języka angielskiego dla prawników.

W wolnym czasie gra w koszykówkę albo czyta powieści graficzne.

img 9759

Marian Longin Sobolewski-Hajbert

Adwokat. Partner.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Wpis na listę adwokatów uzyskał w roku 2009.

Przez lata doświadczenia zawodowe zdobywał podczas zatrudnienia w kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze sektora finansowego, w tym na rynku międzynarodowym. Tam też uczył się sztuki i etosu wykonywania wolnych zawodów prawniczych, teorii i praktyki prawa oraz istoty pracy z ludźmi i dla ludzi.

Od roku 2010 zawód adwokata wykonuje w formie kancelarii indywidualnej, gdzie obok zaangażowania w obsługę prawną podmiotów gospodarczych ze zróżnicowanych branż, aktywnych w Polsce i zagranicą, spełnia się również jako negocjatori procesualista w sprawach Klientów nie będących przedsiębiorcami. Od roku 2013 pasję do wspólnej pracy, zaangażowanie, dążenie do stałego doskonalenia i rozwoju realizuje z ludźmi podzielającym te same wartości zawodowe
w ramach powołanej do życia spółki adwokackiej pod firmą Adwokaci Sobolewski-Hajbert
i Ostrowski Spółka Partnerska.

Umiejętności praktyczne przełożył na zaangażowanie w prowadzeniu na wrocławskich uczelniach wyższych zajęć z przedmiotów takich jak prawo gospodarcze oraz prawo upadłościowe
i naprawcze.

Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim dla prawników.

W pracy, podobnie jak w życiu, ceni lojalność, zrozumienie, satysfakcję i sukces. Przez lata profesjonalnych doświadczeń nauczył się, że kierowanie się w sferze zawodowej wartościami osobistymi daje klucz do wygranej.

rajczakowski

Andrzej Rajczakowski

Adwokat. Partner.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europaeische Universitaet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2004 rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, zdając w roku 2007 egzamin sędziowski. W latach 2007-2011 orzekał w sądach powszechnych, w roku 2011 uzyskał wpis na listę adwokatów przy ORA w Wałbrzychu, następnie rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką. W roku 2015 dołączył do Kancelarii Adwokaci Sobolewski-Hajbert i Ostrowski spółka partnerska.

Doświadczenie w profesji prawniczej w obrocie międzynarodowym zdobywał jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji. Od 2003 roku pracował w polsko-niemieckiej kancelarii prawno-podatkowej nawiązując kontakty zawodowe z adwokatami z terenu całych Niemiec i Austrii. Wówczas zajmował się fachowymi tłumaczeniami tekstów prawnych, ekspertyz, analiz. Biorąc udział w licznych konferencjach organizowanych przez Izby Handlowe Polski i Niemiec miał okazje poznać wielu przedsiębiorców znad obszarów przygranicznych Polski i Niemiec.

Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, doradzaniu inwestorom z Niemiec, Austrii, Szwajcarii w zakresie zakładania i bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, zarówno w zakresie upadłości przedsiębiorców jak i upadłości konsumenckiej. Współdziałał aktywnie w obsłudze prawnej likwidacji dużych przedsiębiorstw- Porcelana Wałbrzych SA z/s w Wałbrzychu, MPK spółka z o.o. z/s w Wałbrzychu, Kopalni Melafiru Tłumaczów spółka z o.o. z/s w Wysogotowie. Współpracuje z syndykami na terenie Niemiec, obsługuje przedsiębiorców prowadzących transgraniczne inwestycje. W codziennej pracy ceni sobie szczerość, otwartość i przede wszystkim lojalność w relacjach z Klientami i Współpracownikami. Poczucie humoru to klucz do zachowania pogody ducha nawet w najtrudniejszych negocjacjach.

W chwilach wolnych pływa, jeździ rowerem i biega uznając konsekwentnie, że wysiłek fizyczny jako ,,wentyl bezpieczeństwa” to nieodzowny element efektywnej i wymagającej energii codziennej pracy zawodowej adwokata.

ASYSTENT s

Michał Rządkowski

aplikant adwokacki

Jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterką pt. „Pozytywne przesłanki wprowadzania dowodów do procesu karnego” obronił w maju 2012 roku. Ukończył także z wyróżnieniem Szkołę Prawa Amerykańskiego, organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski przy współpracy z Chicago Kent College of Law- Illinois Institute of Technology.

W grudniu 2013 roku ukończył studia LL.M. (Master of Laws) in US, International and Transnational Law na Chicago-Kent College of Law. W trakcie studiów LL.M. koncentrował się na zagadnieniach Business Organizations, międzynarodowego arbitrażu handlowego
i amerykańskiego prawa kontraktów.

W pracy zawodowej swoje zainteresowania skupia przede wszystkim na prawie cywilnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, ukończył również kursy języka angielskiego dla prawników.

 DSC2230

Damian Wróbel

Aplikant adwokacki.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu.
W czerwcu 2013 r. obronił pracę magisterską pt. "Zdolność prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej do utrzymywania kontaktów z innymi podmiotami prawa międzynarodowego".
Od 2014 r. odbywa aplikację adwokacką w Izbie Wrocławskiej.

W zakresie prawa jego zainteresowania skupiają się w szczególności na prawie cywilnym
i gospodarczym, a także publicznym prawie międzynarodowym. W czasie studiów reprezentował Uniwersytet Wrocławski w charakterze mówcy w międzynarodowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego typu moot court competition (Phillip C. Jessup Law Moot Court Competition
w 2012 r. i Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition w 2013 r.)

Biegle włada językiem angielskim (w tym prawniczym) oraz rosyjskim.

Wolny czas najchętniej spędza w górach na wędrówce i bieganiu.
Posiada także uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego.