IMG 9663aa

Oferta spółki obejmuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej,
w szczególności w zakresie działalności przedsiębiorstw, jak również prowadzenie indywidualnych spraw lub podejmowanie na zlecenie konkretnych czynności adwokackich, w tym:

  • prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego oraz prawa administracyjnego
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych
  • dochodzenie należności w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym
  • sporządzanie opinii, analiz oraz ekspertyz prawnych
  • opracowanie projektów dokumentów w obrocie prawnym, w szczególności pism, umów, procedur, instrukcji, polityk
  • reprezentację i doradztwo w procesach legislacyjnych
  • badania prawne przedsiębiorstw (legal due dilligence)
  • prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz seminariów

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez spółkę obejmuje także specjalistyczne doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony konsumentów, kredytu konsumenckiego, ochrony danych osobowych oraz udostępniania informacji gospodarczych.

W zależności od potrzeb klienta świadczymy pomoc prawną w języku polskim lub angielskim. Współpracujemy również z kancelarią prawną świadczącą pomoc prawną w języku niemieckim.

Stosujemy zróżnicowane systemy rozliczeń, dostosowane do oczekiwań klientów m.in. stawki godzinowe, ryczałt miesięczny, ryczałt za określone czynności.