Adwokaci
Sobolewski-Hajbert, Ostrowski, Rajczakowski
Spółka Partnerska

53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000454576

NIP 8971788621
REGON 022099375

tel./fax: +48 71 716 58 16

email:adres 2